Migränbehandling

Botox mot migrän och spänningshuvudvärk

Många med migrän och spänningshuvudvärk kan bli hjälpta av en botoxbehandling. Migrän är en av våra vanligaste sjukdomar. Det tydligaste tecknet på migränanfall är svår huvudvärk. De kan bland annat utlösas av stress, sömnbrist, fasta, kost och för kvinnor ibland hormonella förändringar. Behandlingen kan göras med injektioner med Botox (botulinum toxin).

Migrän och spänningshuvudvärk påverkar livskvalitén för många och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Med hjälp av botox kan 7 av 10 få hjälp.

Man kan inte bota migrän med Botoxinjektioner men man kan lindra besväret, många individer som behandlar symptomen med botolinum toxin upplever att migrän attackerna blir mildare, mer sällsynta eller försvinner helt så länge substansen finns i den aktuella muskeln. Injektion av Botox görs i musklerna mellan ögonbrynen, pannan och i vissa fall kräver tillägg i den temporala musklerna och musklerna på bakhuvudet.

Resultatet av behandlingen är märkbart efter ca 1 vecka och varar mellan 4 till 6 månader.

Estetiska Injektionsrådet

Lifetime Clinic har en eller flera behandlare som är Certifierad för estetisk injicering. Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare och erbjuder dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val. Kliniker som använder loggan ”Certifierad för estetisk injicering” har personal som klarat av denna examination.
Alla med rätt medicinsk utbildning som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar kan certifiera sig och förväntas följa det etiska kontraktet som de förbinder sig till vid certifieringen.

För mer information besök www.estetiskainjektionsradet.se

Intresserad av en behandling – eller vill du bara veta mer? Välkommen att höra av dig till oss på Lifetime Clinic!