Så här går det till

Behandlar man alla pigmentförändringar på samma sätt?

Nej, det avgörande för hur man behandlar en pigmentförändring beror på hur djupt denna ligger. Man talar om epidermala, dermala eller mixade förändringar. Epidermala förändringar är lättare att ta bort än dermala förändringar. Dessutom kan man definiera pigmentförändringar beroende om pigmentet finns i eller utanför cellerna, intra eller extracellulärt

Handryggar

Pigmentfläckar på handryggarna kan också tas bort

Hur skall man veta vilken typ av förändring det är?

Det är först genom besöket på kliniken som vi kan avgöra vilken sorts förändring det är och utifrån det föreslå vilken metod man bör använda i första hand för att ta bort dina pigmentförändringar.

Testbehandling

Många gånger kan rekommendera vi en testbehandling först för att se om din pigmentfläck svarar på behandling.
Vilken behandling är bäst

Det går inte att avgöra utan att vi gjort en bedömning av din hudförändring på kliniken.

Vi har flera olika laserbehandlingar att välja på beroende på vilken sorts förändring det är

Räcker en behandling?

Vissa pigmentförändringar går bra att ta bort på en behandling och det gäller de som vi tar bort med Ultrapulslaser. Många pigmentförändringar kräver dock flera behandlingar för att successivt försvinna. Alla pigmentfläckar försvinner inte heller helt utan bleknar bort i olika utsträckning.Vi kan aldrig i förväg garantera vare sig antalet behandlingar eller ett visst slutresultat

Avbokning

Om du inte har möjlighet att komma på din bokade tid så ber vi dig avboka via telefon på 010-3333313 senast 24 timmar innan. Annars debiteras du med 30% av behandlingens kostnad.


DISCLAIMER - Resultaten kan variera från person till person
Tel: 010- 333 33 13 | E-post: info@lifetimeclinic.se

Få erbjudanden och rabatter

Ange namn och epostadress för att få aktuella erbjudanden och rabatter.

Aktuella erbjudanden