Svettbehandling

Svettbehandling mot hyperhidros

Extrem svettning (Hyperhidros) drabbar en liten andel av befolkningen, drygt ca drygt 2% av. Detta debuterar vanligtvis under puberteten eller yngre vuxenåldern och är i uppemot hälften av fallen medfött. Hyperhidros orsakas av överaktivitet hos svettkörtlar oftast i händer, fötter och  i armhålor men också i andra begränsade område på kroppen. Tillståndet innebär en överdriven svettning som är väldigt kraftig och har ingen naturlig funktion i kroppen.

Svettningarna medför ofta att den som lider av den upplever en försämrad livskvalitet och ibland medvetet undviker vardagssituationer, arbete och sociala kontakter.

De partier på kroppen som oftast berörs är armhålor, handflator, fötter och panna där svettbehandling med Botox länge varit den mest effektiva metoden.

Med hjälp av Botoxinjektioner kan den här typen av svettningar behandlas på ett effektivt sätt. Botolinum-toxinet blockerar svettkörtlarna under cirka 6-7 månader och därefter behövs ny behandling. Effekten förlängs efter varje behandling då svettkörtlarna inte återfår sin fulla aktivitet mellan varje injektion mot svettbehandlingar.

Resultatet är mycket säkert och ger inga allvarliga biverkningar. Svettbehandling med Botox har inneburit en stor revolution för hyperhidrospatienter. Botox ges i form av injektioner under huden i det drabbade området. Vid svettbehandling av händer ger vi alltid bedövning. För andra område är bedövning mycket sällan nödvändig.

Estetiska Injektionsrådet

Lifetime Clinic är certifierad av Esttetiska Injektionsrådet, det innebär att våra läkare och sjuksköterskor är certifierade för estetisk injicering. Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och erbjuder dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val för dina injektionsbehandlingar.
Kliniker som använder deras logotyp har medarbetare som klarat av denna examination vilket består av hårda tester i anatomi och injektionsteknik.

Intresserad av en behandling – eller vill du bara veta mer? Välkommen att höra av dig till oss på Lifetime Clinic!


DISCLAIMER - Resultaten kan variera från person till person
Tel: 010- 333 33 13 | E-post: info@lifetimeclinic.se

Få erbjudanden och rabatter

Ange namn och epostadress för att få aktuella erbjudanden och rabatter.

Aktuella erbjudanden