Koffein kan lindra eksem och psoriasis


Gene to Clinic International Congress i London har presenterat fynd om användningen av koffein för att minska inflammation hos patienter med eksem och psoriasis. Deras granskning visade att koffein verkar på ett antal sätt för att förbättra symtomen på inflammation, vilket gör den till en effektiv terapi för att komplettera primära behandlingar för eksem eller psoriasis, alltså aktuella steroider som bildas i binjurebarken.

Koffein har visat sig hämma enzymet som bryter ned cAMP, och höjer nivåerna av denna molekyl tillbaka till det normala och motverkar inflammationen. Koffein spelar också en bra roll i celldöd för att minska inflammation och uppmuntrar skadade celler att snabbt utlösa apoptos* samt ha effekter som förhindrar att celler från att dö för tidigt från nekros när de skadas av oxidativ stress*.

Forskarna från Alfaisal University, Riyadh och Mount Sinai Health System i New York, betonade att även om oralt intag kan ha en positiv effekt, är ett aktuellt tillvägagångssätt mycket mer sannolikt att ge förbättringar. Detta skulle innebära att koffein läggs till steroidkrämer och att man applicerar sedan krämen på huden. Dr Mais Alashqar, en av forskarna i studien, ”Denna översyn om möjligheten att koffein för att minska inflammation hos patienter med hudsjukdomar har varit på gång länge. I dagsläget lägger vi inte till koffein till aktuella steroider som patienter använder dagligen. Det är ett enkelt steg som många patienter runt om i världen som lider av inflammatoriska hudförhållanden som eksem eller psoriasis kan dra fördel av. ”

Dr Jörg Pinz från Ludwig-Maximilian-University of Munich är inne på samma spår och menar på att levnadsvanor och miljö kan öka psoriasis med ca 30% och att identifiera  faktorer som orsakar psoriasis kan hjälpa till att minska besvären.

Vidare så är injektioner med hyaluronsyra i form av skinbooster ett utav de mest effektiva behandlingarna mot eksem.

* Apoptos eller programmerad celldöd är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att skada sin omgivning, till skillnad från den mer kaotiska nekrosen.
*Oxidativ stress kallas den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar celler och organ, eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan (t.ex. ämnen i cigarettrök)


DISCLAIMER - Resultaten kan variera från person till person
Tel: 010- 333 33 13 | E-post: info@lifetimeclinic.se

Få erbjudanden och rabatter

Ange namn och epostadress för att få aktuella erbjudanden och rabatter.

Aktuella erbjudanden

Enjoy this blog? Please spread the word :)